8 PHÚT BẰNG BAO NHIÊU GIÂY

- Đặt tính thẳng sản phẩm với triển khai tính nlỗi đối với phnghiền nhân, phxay phân tách các số thoải mái và tự nhiên.

Bạn đang xem: 8 phút bằng bao nhiêu giây

- lúc tính sau mỗi kết quả ta yêu cầu ghi đơn vị đo khớp ứng.

Lời giải chi tiết:

*


Tính:

a) (3h 40 phút ít + 2 tiếng 25 phút) × 3;

b) 3h 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút × 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút ít 3 giây × 2 + 4 phút ít 12 giây : 4.

Pmùi hương pháp giải:

- Ta tiến hành tính quý hiếm biểu thức nhỏng so với những số tự nhiên: biểu thức bao gồm vệt ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ko kể ngoặc sau; biểu thức bao gồm các phnghiền tính cùng, trừ, nhân, phân tách thì ta tính theo thứ tự phnghiền nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau sau.

- khi tính sau từng hiệu quả ta nên ghi đơn vị đo tương ứng

- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta triển khai đổi khác sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta tiến hành thay đổi sang đơn vị chức năng lớn hơn của giây là phút ít.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (3 giờ 40 phút ít + 2 giờ 25 phút) × 3

= 5 giờ 65 phút × 3 (65 phút ít = 1 giờ 5 phút)

= 6 tiếng 5 phút × 3

= 18 tiếng 15 phút ít.

b) 3h 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút × 3

= 3h 40 phút ít + 6 giờ đồng hồ 75 phút (75 phút = 1 tiếng 15 phút)

= 3 giờ 40 phút ít + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ đồng hồ 55 phút ít. 

c) (5 phút ít 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

= 11 phút ít 56 giây : 4

= 2 phút ít 59 giây.

d) 12 phút ít 3 giây × 2 + 4 phút ít 12 giây : 4

= 24 phút ít 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

Xem thêm: 1 Tấn Bằng Bao Nhiêu Newton ) Bằng Bao Nhiêu Kg, G, Tạ, Tấn?


Bài 3


Video lý giải giải


Trung bình một bạn thợ làm cho ngừng một loại sản phẩm không còn 1 giờ đồng hồ 8 phút ít. Lần thứ nhất người đó làm cho được 7 thành phầm. Lần đồ vật hai fan đó làm cho được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần fan kia buộc phải có tác dụng trong bao nhiêu thời hạn ?

Phương thơm pháp giải:

Cách 1:

- Thời gian có tác dụng 7 thành phầm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 7.

- Thời gian làm cho 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 8.

- Thời gian làm cho cả gấp đôi = thời hạn làm cho 7 sản phẩm + thời hạn làm 8 thành phầm .

Cách 2:

- Tìm tổng số sản phẩm làm cho trong 2 lần: 7 + 8 = 15 thành phầm.

- Thời gian làm cho cả gấp đôi = Thời gian có tác dụng 1 sản phẩm × 15.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

Lần trước tiên người kia làm 7 thành phầm không còn số thời hạn là:

1 giờ đồng hồ 8 phút × 7 = 7 giờ 56 phút

Lần đồ vật nhì tín đồ đó làm cho 8 sản phẩm hết số thời hạn là:

1 giờ đồng hồ 8 phút × 8 = 9h 4 phút

Cả nhì lần bạn kia có tác dụng hết số thời hạn là:

7 giờ đồng hồ 56 phút + 9h 4 phút = 16 tiếng 60 phút

16 tiếng 60 phút ít = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ đồng hồ.

Cách 2:

Số thành phầm làm trong cả hai lần là:

7 + 8 = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

1 tiếng 8 phút × 15 = 15 giờ đồng hồ 120 phút

15 tiếng 1đôi mươi phút ít = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ đồng hồ.


Bài 4


Video gợi ý giải


Điền vết tương thích (>, Thực hiện phép tính sinh hoạt nhì vế rồi so sánh kết quả cùng nhau.