BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 GỒM BAO NHIÊU QUYỂN

1Tiếng Việt 4 tập 1Bản15.000
2Tiếng Việt 4 tập 2Bản14.000
3Tân oán 4Bản13.000
4Khoa học 4Bản12.000
5Lịch Sử với Địa lí 4Bản13.000
6Âm nhạc 4Bản4.000
7Đạo đức 4Bản4.000
8Kĩ Thuật 4Bản5.000
9Vsống bài xích tập Tiếng Việt 4 tập 1Bản12.000
10Vlàm việc bài bác tập Tiếng Việt 4 tập 2Bản10.200
11Vsinh hoạt bài xích tập Tân oán 4 tập 1Bản9.900
12Vsinh hoạt bài tập Tân oán 4 tập 2Bản11.700
13Vngơi nghỉ bài tập Khoa học tập 4Bản8.100
14Vsinh hoạt bài tập Lịch Sử 4Bản5.400
15Vnghỉ ngơi bài xích tập Đạo Đức 4Bản5.400
16các bài tập luyện Tân oán 4Bản11.700
17Thực hành kỹ thiệt 4Bản6.000
18Vở bài xích tập Địa Lí 4Bản6.600
19Hướng dẫn học Tin học tập lớp 4 ( SHS )Bản34.000
20Hướng dẫn học tập Tin học lớp 4 ( SBT )Bản26.000
21Tiếng Anh 4 tập 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO với thẻ)Bản42.000
22Tiếng Anh 4 tập 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ)Bản42.000
23Tiếng Anh 4 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản43.000
24Cùng em học tập Tân oán 4 tập 1Bản21.000
25Cùng em học Toán thù 4 tập 2Bản21.000
26Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 1Bản21.000
27Cùng em học tập Tiếng Việt 4 tập 2Bản21.000
28Học thẩm mỹ 4 theo kim chỉ nan PTNLBản25.000
29Vlàm việc chnghiền nhạcBản5.000
30Thực hành mỹ thuật 4 tập 1 ( theo định hướng PTNL)Bản17.000
31Thực hành thẩm mỹ 4 tập 2 ( theo định hướng PTNL)Bản17.000
TỔNG CỘNG502.000

Có thể cài thêm các sách sau :

1Luyện tập làm văn uống 4 KHMBBản25.500
2Vngơi nghỉ luyện tập cơ bạn dạng và cải thiện giờ việt 4/1 KHMBBản24.000
3Vlàm việc luyện tập cơ bản và nâng cao giờ việt 4/2 KHMBBản24.000
4Vngơi nghỉ luyện tập cơ bạn dạng cùng nâng cấp toán 4/1 KHMBBản24.000
5Vsống rèn luyện cơ bạn dạng với cải thiện toán 4/2 KHMBBản24.000
6Tập có tác dụng văn 4 BHBản28.000
7Thực hành kỹ năng sinh sống 4Bản25.000
8Thực hành và cải tiến và phát triển năng lực Tân oán 4 tập 1Bản38.000
9Thực hành và cải tiến và phát triển năng lượng Toán thù 4 tập 2Bản38.000

Bộ vật dụng :

1Đồng hồ nước học sinh tè họcBộ28.000
2Bộ đồ dùng học tập Toán thù thực hành thực tế lớp 4Bộ26.000
3Bộ mô hình đính thêm ghxay chuyên môn lớp 4Bộ66.000
4Sở công cụ vật liệu Cắt khâu thêu lớp 4Bộ79.800

Mời chúng ta viết nhận xét mang đến sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 ( Năm Học 2021 - 2022 ) Đánh giá chỉ của người tiêu dùng về sản phẩm này: