Bộ sách giáo khoa lớp 4 gồm bao nhiêu quyển

1Tiếng Việt 4 tập 1Bản15.000
2Tiếng Việt 4 tập 2Bản14.000
3Toán 4Bản13.000
4Khoa học 4Bản12.000
5Lịch Sử và Địa lí 4Bản13.000
6Âm nhạc 4Bản4.000
7Đạo đức 4Bản4.000
8Kĩ Thuật 4Bản5.000
9Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1Bản12.000
10Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2Bản10.200
11Vở bài tập Toán 4 tập 1Bản9.900
12Vở bài tập Toán 4 tập 2Bản11.700
13Vở bài tập Khoa học 4Bản8.100
14Vở bài tập Lịch Sử 4Bản5.400
15Vở bài tập Đạo Đức 4Bản5.400
16Bài tập Toán 4Bản11.700
17Thực hành kỹ thật 4Bản6.000
18Vở bài tập Địa Lí 4Bản6.600
19Hướng dẫn học Tin học lớp 4 ( SHS )Bản34.000
20Hướng dẫn học Tin học lớp 4 ( SBT )Bản26.000
21Tiếng Anh 4 tập 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ)Bản42.000
22Tiếng Anh 4 tập 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ)Bản42.000
23Tiếng Anh 4 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản43.000
24Cùng em học Toán 4 tập 1Bản21.000
25Cùng em học Toán 4 tập 2Bản21.000
26Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 1Bản21.000
27Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2Bản21.000
28Học mỹ thuật 4 theo định hướng PTNLBản25.000
29Vở chép nhạcBản5.000
30Thực hành mỹ thuật 4 tập 1 ( theo định hướng PTNL)Bản17.000
31Thực hành mỹ thuật 4 tập 2 ( theo định hướng PTNL)Bản17.000
TỔNG CỘNG502.000

Có thể mua thêm các sách sau :

1Luyện tập làm văn 4 KHMBBản25.500
2Vở luyện tập cơ bản và nâng cao tiếng việt 4/1 KHMBBản24.000
3Vở luyện tập cơ bản và nâng cao tiếng việt 4/2 KHMBBản24.000
4Vở luyện tập cơ bản và nâng cao toán 4/1 KHMBBản24.000
5Vở luyện tập cơ bản và nâng cao toán 4/2 KHMBBản24.000
6Tập làm văn 4 BHBản28.000
7Thực hành kỹ năng sống 4Bản25.000
8Thực hành và phát triển năng lực Toán 4 tập 1Bản38.000
9Thực hành và phát triển năng lực Toán 4 tập 2Bản38.000

Bộ đồ dùng :

1Đồng hồ học sinh tiểu họcBộ28.000
2Bộ đồ dùng học Toán thực hành lớp 4Bộ26.000
3Bộ mô hình lắp ghép kỹ thuật lớp 4Bộ66.000
4Bộ dụng cụ vật liệu Cắt khâu thêu lớp 4Bộ79.800

Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 ( Năm Học 2021 - 2022 ) Đánh giá của bạn về sản phẩm này: