BỘ SÁCH LỚP 9 CÓ BAO NHIÊU QUYỂN

Sở sách giáo khoa lớp 9

1Toán thù 9 tập 1Bản8.000
2Toán 9 tập 2Bản8.000
3Vật lí 9Bản12.000
4Hóa học 9Bản14.000
5Sinh học 9Bản17.000
6Ngữ văn uống 9 tập 1Bản14.000
7Ngữ văn 9 tập 2Bản12.000
8Lịch Sử 9Bản14.000
9Địa lí 9Bản13.000
10Giáo dục công dân 9Bản4.000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11.000
12Công nghệ 9 (Lắp đặt mặng điện trong nhà)Bản5.000
13bài tập Tân oán 9 tập 1Bản18.100
14các bài luyện tập Tân oán 9 tập 2Bản17.600
15các bài luyện tập Vật lí 9Bản10.700
16Bài tập Hóa học tập 9Bản13.000
17bài tập Ngữ vnạp năng lượng 9 tập 1Bản11.300
18các bài luyện tập Ngữ vnạp năng lượng 9 tập 2Bản10.200
19
Bài tập Sinh học 9Bản11.60020các bài luyện tập Lịch Sử 9Bản12.40021các bài luyện tập Địa lí 9Bản10.50022Những bài tập Âm nhạc 9Bản5.10023
những bài tập Mĩ thuật 9Bản5.20024các bài luyện tập Giáo dục công dân 9Bản7.60025Tin học tập giành cho THCS - Quyển 4Bản28.00026những bài tập Tin học dành riêng cho THCS - Quyển 4Bản21.00027Tập bản thứ địa 9 (4 màu)Bản29.00028Tập phiên bản đồ tranh ảnh lịch sử 9 (4 màu)Bản29.00029Học mỹ thuật 9 theo định hướng PTNLBản22.00030Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản47.00031Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD với thẻ)Bản52.00032Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00033Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00034Bài tập trường hợp cách tân và phát triển năng lượng giáo dục và đào tạo công dân 9Bản25.000TỔNG CỘNG592.300


Mời chúng ta viết nhấn xét mang lại sản phẩmSở Sách Giáo Khoa Lớp 9 ( Năm học 2021 -2022) Đánh giá bán của chúng ta về thành phầm này: