Bonanza là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú vsao.club.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Bonanza là gì

He masterminded the huge tax bonanza—the giveaway—to those who did not need it, which caused all the problems that the country now faces.
Do they think that a bonanza occurred, that a tree covered with lollipops & bananas was suddenly produced & down fell borrowing?
They will not face the reality that the nation, because of their policies, is khổng lồ be allowed khổng lồ pretend that a bonanza will come.
We have sầu been listening in this national debate to the discussion about the potential national bonanza beneath the sea.
While offshore oil can greatly help us, it is not a bonanza & it is not a panacea for all our economic maladies.
We heard that the petrol companies could put up their prices và that there was no restriction on the garages, which would enjoy a bonanza.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu thị cách nhìn của các chỉnh sửa viên vsao.club vsao.club hoặc của vsao.club University Press hay của những nhà trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: " Đạo Tin Lành Tiếng Anh Là Gì Tên Tiếng Anh Là Gì, Đạo Tin Lành Tiếng Anh Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vsao.club English vsao.club University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語