Cách Download Mà Không Cần Idm

khách hàng có thể gỡ IDM ra. hoặc có thể vào Downloads/options, chọn tab file types, rồi xóa các đuôi ở bên dưới đi. lúc nào muốn down thì chọn lại mặc định.. Mình chỉ bít vậy thôi

Bạn đang xem: Cách download mà không cần idm

*

Xem thêm: Skin Perfecting 2 % Bha Paula'S Choice, Bha 2% Của Paula'S Choice

Quý khách hàng có 2 phương pháp :- Cách trước tiên : Cđọng bấm vào tải về , kế tiếp khi tồn tại dòng tải về bởi IDM thì các bạn hãy nhấn vào cthua rồi giữ vững , lúc đó thứ đã từ bỏ dow nlỗi khi chúng ta không sở hữu ứng dụng .- Cách sản phẩm nhị : Bạn rất có thể gỡ hẳn IDM ra khỏi sản phẩm công nghệ của bạn : vào start > Settings > Control Panel > Add or Remove sầu Programs > Nhấn vào remove cái IDM mà lại bạn muốn gỡ .**** Nhưng theo bản thân thì sử dụng IDM là ứng dụng rất hấp dẫn . Bạn rất có thể cần sử dụng nhưng mà . IDM thường thì cần sử dụng chỉ đc 30 ngày đúng ko ? Quý Khách rất có thể tìm bạn dạng Craông chồng . **** Hoặc có 1 cách rất hấp dẫn mà bản thân sẽ sử dụng . Đó là đóng băng ổ cứng sau đó cơ hội như thế nào nên load mẫu j` thì lại bung nó ra . Sau đó thì này lại bặt tăm ngoài thiết bị của công ty . lúc sử dụng phương pháp này , tốt nhất là chúng ta nên để 1 ổ không bị ngừng hoạt động , khi ấy thì ... Vô tứ nhé .********************** Chúc bạn tất cả phương pháp giỏi cơ mà dùng ********************
Settings > Control Panel > Add or Remove sầu Programs > Nhu1ea5n vu00e0o remove sầu cu00e1i IDM mu00e0 bu1ea1n muu1ed1n gu1ee1 . **** Nhu01b0ng theo mu00ecnh thu00ec du00f9ng IDM lu00e0 phu1ea7n mu1ec1m ru1ea5t giỏi . Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du00f9ng mu00e0 . IDM thu01b0u1eddng thu00ec du00f9ng chu1ec9 u0111c 30 ngu00e0y u0111u00fang ko ? Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 kiu1ebfm bu1ea3n Crachồng . **** Hou1eb7c cu00f3 1 cu00e1ch ru1ea5t giỏi mu00e0 mu00ecnh u0111ang du00f9ng . u0110u00f3 lu00e0 u0111u00f3ng bu0103ng u1ed5 cu1ee9ng sau u0111u00f3 lu00fac nu00e0o cu1ea7n load cu00e1i j` thu00ec lu1ea1i bung nu00f3 ra . Sau u0111u00f3 thu00ec nu00f3 lu1ea1i biu1ebfn mu1ea5t khu1ecfi mu00e1y cu1ee7a bu1ea1n . Lúc du00f9ng cu00e1ch nu00e0y , tu1ed1t nhu1ea5t lu00e0 bu1ea1n nu00ean u0111u1ec3 1 u1ed5 khu00f4ng bu1ecb u0111u00f3ng bu0103ng , khi u0111u00f3 thu00ec ... Vu00f4 tu01b0 nhu00e9 . ********************** Chu00fac bu1ea1n cu00f3 cu00e1ch tốt mu00e0 du00f9ng ********************","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":62871,"user":{"id":1,"login_name":"buiha_83","name":"Bu00f9i Hu00e0","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"buiha_83