Cách Dùng According To

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ vsao.club.

Bạn đang xem: Cách dùng according to

Học các từ bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.

Xem thêm: " Nước Na Uy Tiếng Anh Là Gì ? Nước Na Uy Tiếng Anh Là Gì


According lớn a company spokesman, the firm is expected khổng lồ have sầu sales of more than $3.5 billion this year.
according lớn data/estimates/figures According to figures from the Census Bureau, the biggest population growth nationwide occurred in urban hubs in the South and the West.
*

to lớn laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vsao.club English vsao.club University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message