DOWNLOAD BỘ FONT MẶC ĐỊNH CỦA WIN 10

Lap của mình đang chạy bản 1703. Do vọc vạch đủ thứ nên thay đổi font chữ mặc định trên win 10 cho nó "cá nhân hoá". Ai dè nó tự đổi thành font khác chứ không phải font mình chọn. Giờ trong apps( word, chrome,...) ở start hay trong cài đặt thì một font, ngoài desktop lại một font khác. Font đẹp dễ đọc thì không nói làm gì, đằng này như chữ thư pháp rất khó đọc. Có bác nào biết cách khôi phục lại font mặc đinh ban đầu không? Xin chỉ giáo!

Bạn đang xem: Download bộ font mặc định của win 10Xem thêm: Download Winrar 5 - Download Winrar 32Bit 64Bit 6

Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích
*

Bước 1 : Sao chép và dán đoạn code Registry dưới đây vào file Notepad:Windows Registry Editor Version 5.00 "Segoe UI (TrueType)"="segoeui.ttf""Segoe UI Black (TrueType)"="seguibl.ttf""Segoe UI Black Italic (TrueType)"="seguibli.ttf""Segoe UI Bold (TrueType)"="segoeuib.ttf""Segoe UI Bold Italic (TrueType)"="segoeuiz.ttf""Segoe UI Emoji (TrueType)"="seguiemj.ttf""Segoe UI Historic (TrueType)"="seguihis.ttf""Segoe UI Italic (TrueType)"="segoeuii.ttf""Segoe UI Light (TrueType)"="segoeuil.ttf""Segoe UI Light Italic (TrueType)"="seguili.ttf""Segoe UI Semibold (TrueType)"="seguisb.ttf""Segoe UI Semibold Italic (TrueType)"="seguisbi.ttf""Segoe UI Semilight (TrueType)"="segoeuisl.ttf""Segoe UI Semilight Italic (TrueType)"="seguisli.ttf""Segoe UI Symbol (TrueType)"="seguisym.ttf""Segoe MDL2 Assets (TrueType)"="segmdl2.ttf""Segoe Print (TrueType)"="segoepr.ttf""Segoe Print Bold (TrueType)"="segoeprb.ttf""Segoe Script (TrueType)"="segoesc.ttf""Segoe Script Bold (TrueType)"="segoescb.ttf""Segoe UI"=-Bước 2: Click chọn File > Save AsBước 3: Tại mục Save as type, bạn chọn All Files và đặt tên cho file, nhớ phần đuôi mở rộng của file mà bạn lưu là .reg > Save.Bước 4: Kích đúp chuột vào file .reg mà bạn vừa lưu để "thêm" vào Registry.Bước 5: Click chọn Yes > OKBước 6: Cuối cùng khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất quá trình.Nguồng Dương Huyền NA ( quantrimang.com)