Gdp deflator là gì

Chỉ số điều chỉnh GDPhường (tiếng Anh: GDP.. deflator) đo lường mức giá thành mức độ vừa phải của tất cả phần lớn hàng hóa cùng dịch vụ được xem vào GDPhường.

Chỉ số điều chỉnh GDP

Khái niệm

Chỉ số điều chỉnh GDPhường hay chỉ số sút phạt GDP trong tiếng Anh được Gọi làGDPhường deflator.

Bạn đang xem: Gdp deflator là gì

Chỉ số điều chỉnh GDP đo lường mức giá trung bình của toàn thể mọi hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDP.

Chỉ số điều chỉnh GDP.. được tính bằng tỉ số giữa GDPhường. danh nghĩa và GDP.. thực tế.

Nó phản ánh mức giá hiện hành so với mức giá của năm cơ sở. Chỉ số điều chỉnh GDPhường ở những năm sau (thời kì sau) phản ánh sự gia tăng của GDPhường danh nghĩa so với năm nơi bắt đầu, nó chỉ mang đến biết sự nuốm đổi sản lượng bởi giá cố đổi chứ không mang đến biết sự gia tăng của GDPhường thực tế.

Công thức tính

Do GDPhường danh nghĩa phải bằng GDPhường thiết thực ở năm cơ sở theo định nghĩa nên chỉ số điều chỉnh GDP ở năm cơ sở luôn bằng 1.

Tuy nhiên, để tiện lợi, các nhà thống kê kinh tế thường thể hiện quý giá của chỉ số điều chỉnh GDP tốt chỉ số giảm phát ở năm cơ sở là 100 nắm vì là 1. Rõ ràng là đọc chỉ số điều chỉnh GDPhường của năm 2004 là 196,9 dễ hơn là 1,969 (so với năm cơ sở là 1994).

Xem thêm: Giới Thiệu Về It Audit Là Gì, Khã³A HọC KiểM Toã¡N It NộI Bộ

Do vậy, tỉ số giữa quý giá của GDP danh nghĩa và GDP thiết thực được nhân với 100. Chúng ta có công thức tính chỉ số điều chỉnh GDPhường là:Chỉ tiêu

Giai đoạn hiện hành

Năm cơ sở

Hàng hóa

Số lượng

Giá ($)

Chi tiêu ($)

Giá ($)

Chi tiêu ($)

Cam

4240

1,05

4452

1

4240

Máy tính

5

2100

10500

2000

10000

Bút

1060

1

1060

1

1060

Tổng

16012

15300

D(GDP) = (16012/15300) × 100 = 104,7


Chúng ta xác định giá trị GDP.. danh nghĩa và GDP thiết thật trước, sau đó tính được:

D(GDP) = (16,012/15,300) × 100 = 104,7

Chúng ta có thể minch họa những điều đã được đề cập trên bằng một ví dụ đơn giản, đó là nghiên cứu một nền kinh tế tưởng tượng chỉ làm nên nhị hàng hóa cuối cùng là gạo, nước mắm.

Đối với mặt hàng gạo, đơn vị đo lường về lượng được tính bằng kg và giá được tính theo đơn vị nghìn đồng một kg. Về mặt hàng nước mắm đơn vị đo lường về lượng được tính bằng lít và giá được tính theo nghìn đồng một lít.

Chúng ta tìm gọi coi các nhà thống kê tởm tế tính toán các chỉ tiêu về GDP danh nghĩa (GDPn), GDP. thiết thật (GDPr) theo cách tiếp cận đưa ra tiêu, chỉ số điều chỉnh GDPhường D(GDP) và tỉ lệ tăng trưởng GDPhường. hay tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm (g) như thế nào.

Dựa theo các công thức đã nêu và chọn năm 2002 là năm cơ sở chúng ta tính được các chỉ tiêu trên căn cứ vào số liệu ở bảng dưới đây

Xác định GDP. danh nghĩa, GDP.. thiết thật, và chỉ số điều chỉnh GDP


Năm

Gạo

Nước mắm

Tính các chỉ tiêu

Giá

Lượng

Giá

Lượng

GDPn

GDPr

D(GDP)

2002

3

1000

7

180

4.260

4.260

100

2003

4

1200

7,5

190

6.225

4.930

126,3

2004

5

1350

8

210

8.430

5.520

152,7


Nhìn vào kết quả tính toán ở bảng, chúng ta thấy rằng GDP danh nghĩa và GDPhường. thiết thật bằng nhau và bằng 4.260 vào năm cơ sở là năm 2002. Vì vậy, chỉ số điều chỉnh GDPhường bằng 100.

Trong năm 2003, GDPhường danh nghĩa là 6.225 trong những lúc GDPhường thực tế là 4.930, chúng ta có chỉ số điều chỉnh GDP là 126,3. Điều này có nghĩa là mức giá bình thường của nền kinh tế trong năm 2003 đã tăng lên 26,3% so với năm 2002.

(Tài liệu tđam mê khảo: Đo lường những trở thành số kinh tế tài chính mô hình lớn cơ bản, Tổ phù hợp Công nghệ Giáo dục đào tạo Topica)