GERMAPHOBE LÀ GÌ

someone who has a fear of germs (= small organisms that cause disease) that is so svào that it is not normal or reasonable:

Bạn đang xem: Germaphobe là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ vsao.club.Học những từ bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


Các ý kiến của các ví dụ ko trình bày cách nhìn của các biên tập viên vsao.club vsao.club hoặc của vsao.club University Press xuất xắc của những nhà cấp phép.
*

*

*

*

Xem thêm: Bị Doạ Sảy Thai Nên Làm Gì, Dọa Sẩy Thai Và Những Điều Bạn Cần Biết

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vsao.club English vsao.club University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語