Ground Beef Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vsao.club.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Ground beef là gì

The boy did not consume high risk foods, such as undercooked ground beef and unpasteurized milk, but had regularly played on a farm belonging to lớn relatives.
Both hamburger & ground beef can have sầu seasonings, but no water, phosphates, extenders, or binders added.
The national dishes include pljeskavica (a ground beef patty), evapi (grilled minced meat), & sarma.
After being stuffed with ground beef & spices, thin wheat dough parcels are cooked in yogurt và served hot in this sauce.
In one version, it is made from a mixture of ingredients that include ground beef, vegetables, beans, and bread crumbs.
As a result, some companies và organizations discontinued the provision of ground beef with the hàng hóa.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn tả cách nhìn của những biên tập viên vsao.club vsao.club hoặc của vsao.club University Press giỏi của các bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Nhện To Trong Nhà : Tin Vui Từ Trời Về Tài Lộc & Tình Duyên, Có Sao Không

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vsao.club English vsao.club University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語