Issued là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Issued là gì

*
*
*

issued
*

issue /"isju:/ danh từ sự vạc ra; sự phạt hành; sự gửi ra số báo (in ra); số lượng đã tạo ra (tem...)the latest issue of a weekly: số tiên tiến nhất của một tờ báo sản phẩm tuần sự việc (vẫn tma lanh câi, vẫn kiện cáo...); vấn đề chín muồi (hoàn toàn có thể quyết định)at issue: vẫn ttinh ranh câi (vấn đề); ko đồng ý với nhau (người) kết quả, kết quả, sản phẩm (quân sự) con số (thức ăn, xống áo, súng đạn...) phát một lần (cho 1 fan quân nhân, cho 1 đơn vị chức năng...) lần in (sách...) mẫu dõi, nhỏ cáito lớn die without issue: chết tuyệt giống sự ra đi, sự rã ra, sự bốc ra, sự thoát ra; lòi ra, lối thoát; cửa ngõ sông; dòng chảy ra, chiếc thoát ra (y học) sự bị chảy máu, sự tan mủ; vết rạch mang đến rã mủ (pháp lý) chiến phẩm, thu hoạch (khu đất đai...)lớn join issue with somebody on some point tiến hành tranh cãi cùng với ai về một điểm gì; không chấp nhận với ai về một điểm gìto take issue with somebody không gật đầu đồng ý cùng với ai; bất đồng quan điểm cùng với ai ngoại hễ từ đưa ra; xuất bản, lưu giữ hành, in ra (quân sự) phát (áo xống, đạn dược...) phát ra, để tan ra nội đụng từ rời khỏi, tan ra, tách bóc ra, bay ra được gửi ra; được kiến thiết, được lưu lại hành, được in ra khởi hành, bắt nguồn; là hiệu quả, là hậu quả là dòng dõi; là lợi tức, là thu hoạch (của đất đai...)

*

Xem thêm: Lead Time Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Lead Time Là Gì

*

*

n.

an important question that is in dispute và must be settled

the issue could be settled by requiring public education for everyone

politicians never discuss the real issues

v.

bring out an official document (such as a warrant)

English Synonym and Antonym Dictionary

issues|issued|issuingsyn.: campaign cause copy edition point principle problem publication question subject text theme topic