Lối Sống Là Gì

Văn hóa và lối ống, mặc dù bị hiểu lầm là giống nhau, chúng là hai khái niệm khác nhau mà chúng ta có thể xác định được ự khác biệt r&#

NộI Dung:


Văn hóa và Phong cách sống

Văn hóa và lối sống, mặc dù bị hiểu lầm là giống nhau, chúng là hai khái niệm khác nhau mà chúng ta có thể xác định được sự khác biệt rõ ràng. Văn hóa và lối sống là hai khái niệm liên quan đến nhau mà chúng ta bắt gặp trong quá trình nghiên cứu xã hội loài người. Các nhà nhân học và xã hội học đã bị cuốn hút bởi hành vsao.club của con người trong các xã hội khác nhau và đã nghiên cứu các nền văn hóa và lối sống của con người.Văn hóa có thể được định nghĩa là tổng thể các hành vsao.club, suy nghĩ và phong tục, tập quán của một nhóm người. Mặt khác, lối sống có thể được định nghĩa là cách sống của một nhóm người. Thay đổi văn hóa của một người không dễ dàng như thay đổi lối sống. Mối liên hệ giữa hai khái niệm này là trong khi văn hóa bao gồm lối sống, truyền thống, giá trị và nhiều khía cạnh xã hội khác, thì lối sống lại bị ảnh hưởng bởi chính những thành phần này. Qua bài vsao.clubết này, chúng ta hãy làm rõ hai thuật ngữ, văn hóa và lối sống cũng như sự khác biệt giữa hai khái niệm đó.

Bạn đang xem: Lối sống là gì


Văn hóa là gì?

Theo Ralph Linton, văn hóa có thể được định nghĩa là tập hợp những ý tưởng và thói quen mà chúng tôi học hỏi, chia sẻ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều này bao gồm các phong tục, truyền thống, giá trị, hơn thế nữa, truyện dân gian, nghệ thuật, và tất cả các khía cạnh khác tạo nền tảng cho một xã hội. Văn hóa hỗ trợ các tương tác của con người vì nó tạo ra sự đồng nhất giữa mọi người trong xã hội. Theo nghĩa này, văn hóa chia sẻ. Văn hóa không chỉ bao gồm một lối sống riêng lẻ của một nhóm người, mà bao gồm tất cả các lối sống tồn tại trong xã hội.

Văn hóa được học bởi những người của xã hội cụ thể đó. Điều này diễn ra thông qua quá trình xã hội hóa. Xã hội hóa diễn ra trong một số cài đặt. Đầu tiên, trẻ sơ sinh học cách xã hội thông qua cha mẹ trong môi trường gia đình. Điều này được gọi là xã hội hóa chính. Tuy nhiên, xã hội hóa có một cái nhìn rộng hơn khi đứa trẻ có được kiến ​​thức thông qua các tác nhân khác trong xã hội như trường học, nhóm đồng đẳng, v.v. Điều này được gọi là xã hội hóa thứ cấp.


A văn hóa cũng trình bày các giải pháp cho các vấn đề trong xã hội. Đây có thể là những giá trị được xã hội đề cao. Ví dụ, chăm sóc người già là một giá trị được hầu hết các xã hội đề cao. Những điều này được gắn vào văn hóa để giảm bớt các vấn đề xã hội.

Phong cách sống là gì?

Phong cách sống có thể được định nghĩa là cách sống của một cá nhân hoặc một nhóm người. Mọi người trong các xã hội khác nhau có một lối sống khác nhau. Đôi khi, ngay cả trong một xã hội duy nhất, mọi người có thể có sự khác biệt trong lối sống dựa trên nền tảng của họ. Ví dụ, lối sống của một cá nhân đến từ một nền tảng tôn giáo này có thể khác rất nhiều so với lối sống của một nền tôn giáo khác. Một lối sống cho phép người đó cảm thấy thoải mái với xung quanh và đương đầu với những khó khăn đến với mình. Nó là một hình thức điều chỉnh đối với thực tế hàng ngày của cuộc sống.


A lối sống bao gồm tất cả các lĩnh vực của một cá nhân như hành vsao.club, suy nghĩ, công vsao.clubệc, giải trí, quần áo, thức ăn, sở thích, vv Điều này rất chịu ảnh hưởng của nền văn hóa của xã hội cụ thể đó. Vì văn hóa có tầm ảnh hưởng lớn hơn, không chỉ liên quan đến lối sống của con người, mà còn liên quan đến các chuẩn mực, giá trị, truyền thống của họ và mọi khía cạnh khác của xã hội góp phần vào sự gắn kết và ổn định xã hội, nên lối sống tự động bị ảnh hưởng. Ví dụ, chúng ta hãy lấy các tiêu chuẩn tồn tại về quần áo trong xã hội. Dựa trên những tiêu chuẩn này mà quần áo của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đã được tạo ra. Những gì chúng tôi coi là phù hợp cho các tình huống khác nhau được quy định bởi quy tắc văn hóa. Điều này sau đó trở thành một phần trong lối sống của chúng ta.

Xem thêm: Quên Mã Pin Win 10 - Reset Pass Windows 10 Từ Màn Hình Đăng Nhập

*

Quần áo thể hiện phong cách sống của một người

Sự khác biệt giữa Văn hóa và Phong cách sống là gì?

• Định nghĩa về Văn hóa và Phong cách sống:

• Văn hóa có thể được định nghĩa là tập hợp những ý tưởng và thói quen mà chúng ta học được chia sẻ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

• Phong cách sống có thể được định nghĩa là cách sống của một cá nhân hoặc một nhóm người.

• Kết nối giữa Văn hóa và Phong cách sống:

• Lối sống là một phần của văn hóa.

• Trong một nền văn hóa duy nhất, có thể có những người có lối sống khác nhau.

• Ảnh hưởng của Văn hóa:

• Một lối sống bị ảnh hưởng bởi các thành phần văn hóa như phong tục, giá trị, chuẩn mực, v.v.

• Thay đổi:

• Một cá nhân có thể thay đổi lối sống của mình, nhưng rất khó để làm như vậy trong trường hợp của cả một nền văn hóa vì nó là một phần của cá nhân.

Hình ảnh Lịch sự:

Budapest, Xvsao.clubII. Lễ hội Danube qua Wikicommons (Miền công cộng)Quần áo của Steven Depolo (CC BY 2.0)