Quart Là Gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
quart
*
quart
*
quartFour quarts make one gallon.danh tự (viết tắt) qt lít Anh (bởi 1,14 lít); 1 / 4 galông (đơn vị đo hóa học lỏng) chai lkhông nhiều Anh, bình một lkhông nhiều Anh thay các (nhân tiện đánh gươm) to practises quart and tierce tập tiến công gươm, tập tiến công kiếm (sản phẩm hải) bộ tư cây thường xuyên khổng lồ put a quart inkhổng lồ a pint pot (nghĩa bóng) (nắm gắng) làm vật gì chẳng thể làm được (độc nhất vô nhị là đưa cái gì vào một trong những không gian vượt nhỏ tuổi so với nó); lấy thúng úp voi
*
/kwɔ:t - kɑ:t/ kɑ:t/ danh trường đoản cú góc tứ galông, lkhông nhiều Anh (bởi 1, 135 lít) cnhì lkhông nhiều Anh, bình một lít Anh !lớn try khổng lồ put a quart into lớn a pint pot (nghĩa bóng) mang thúng úp voi danh tự cố kỉnh những (luôn thể tiến công gươm)
*
khổng lồ practises quart & tierce
*
tập tấn công gươn, tập tiến công tìm (mặt hàng hải) bộ tư cây thường xuyên
*