SAU MORE?

> Giáo dục đào tạo, tuyển chọn sinch, tiếng anh, học tập giờ anh, ngữ pháp giờ anh

1. So sánh bằng

Cấu trúc thực hiện là as .... as

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Nếu là lấp định, as thứ nhất có thể thế bằng so (chỉ để đọc dễ – informal English) Sau as yêu cầu là 1 đại trường đoản cú nhân xưng nhà ngữ, không được là một trong những tân ngữ (Lỗi cơ bản) Danh trường đoản cú cũng rất có thể được dùng để làm so sánh trong ngôi trường thích hợp này, tuy thế cần ghi nhớ trước khi so sanh bắt buộc bảo vệ rằng danh từ bỏ kia buộc phải gồm những tính tự tương tự.

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his. My house is the same height as his. The same...as >


*

Công thức so sánh tính từ vào tiếng Anh

Chụ ý, vào giờ đồng hồ Anh (A-E), different than... cũng có thể được dùng trường hợp sau chúng là 1 trong những mệnh đề hoàn hảo. Tuy nhiên ngôi trường đúng theo này sẽ không thịnh hành với ko đưa vào những bài bác thi ngữ pháp: His appearance is different from what I have sầu expected.Quý khách hàng sẽ xem: Sau more dùng gì ...than I have expected.(A-E)

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Khi so sánh một người/ một thiết bị cùng với toàn bộ những người hoặc trang bị khác bắt buộc thêm elsesau anything/anybody...

Ex: He is smarter than anybody else in the class.Bạn sẽ xem: Sau more là gì

Để nhấn mạnh so sánh, rất có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive sầu than mine He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Danh trường đoản cú cũng hoàn toàn có thể dùng để làm đối chiếu bởi hoặc hơn thế kỉm, tuy nhiên trước khi đối chiếu yêu cầu xác định xem đó là danh tự đếm được hay không đếm được, bởi đằng trước bọn chúng có một trong những định ngữ sử dụng với 2 loại danh tự đó. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father. February has fewer day than March.quý khách hàng sẽ xem: Sau more cần sử dụng gì Their jobs allow them less freedom than ours does.

Bạn đang xem: Sau more?

Lưu ý (quan lại trọng): Đằng sau as cùng than của các mệnh đề so sánh hoàn toàn có thể sa thải nhà ngữ trường hợp nó trùng hợp với nhà ngữ thứ nhất, đặc biệt là Khi cồn từ sau than vàas ngơi nghỉ dạng bị động. Hiện giờ than cùng as còn có thêm chức năng của một đại trường đoản cú quan hệ sửa chữa. Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected). Anne is going lớn join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week). He worries more than was good for hyên (Incorrect: than it/what is good for him).

*Hoặc các tân ngữ cũng có thể bị loại vứt sau các rượu cồn tự sống mệnh đề sau THAN và AS:

Don’t đại bại your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year). They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it). She gets her meat from the same butcher as I go to lớn (Incorrect: as I go khổng lồ him).

3. So sánh hòa hợp lý

lúc đối chiếu phải nhớ: các mục dùng để làm đối chiếu phải tương tự nhau: người-bạn, vật-đồ gia dụng. do vậy mục đối chiếu phù hợp sẽ là: Ssinh hoạt hữu bí quyết

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh các tranh ảnh với những người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor"s = instructor"s drawings)

Dùng thêm that of mang lại danh từ số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này so sánh salary cùng với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

Dùng thêm those of cho những danh tự số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này so sánh duties với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher hoc tieng anh (those of = the duties of)

4. So sánh đặc biệt

Sử dụng: far farther further farthest furthest

little less least much more most many more most good better best well bad worse worst badly

Lưu ý: farther : sử dụng cho khoảng chừng cách

further : cần sử dụng đến thông tin hoặc một trong những ngôi trường hợp trừu tượng khác The distance from your house lớn school is farther than that of mine.

Xem thêm: Download Pro Evolution Soccer 2017 For Pc Full Version, Pro Evolution Soccer 2017 Full Version

If you want more/further information, please call to the agent. Next year he will come to the U.S for his further (= more) education

5. So sánh đa bội

Tương đương cấu trúc giờ Việt: vội vàng rưỡi, gấp rất nhiều lần...

Ex:Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp văn minh thời nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ có thể chấp nhận được dùng đối chiếu hơn kỉm cho vội vàng 3 lần trsinh sống lên, nhưng so với cấp 2 hoặc một nửa thì tuyệt đối hoàn hảo không.

6. So sánh kép

Là các loại so sánh cùng với cấu trúc: Càng... càng... Các Adj/Adv so sánh đề nghị đứng sống đầu câu, trước chúng phải tất cả The

The + comparative sầu + S + V + the + comparative sầu + S + V

The hotter it is, the more miserable I feel.

Nếu chỉ một vế có Adj/Adv đối chiếu thì vế còn sót lại rất có thể sử dụng The more

The more + S + V + the + comparative sầu + S + V

The more you study, the smarter you will become.

Sau The more ở vế đầu tiên có thể có that tuy nhiên ko duy nhất thiết.

The more (that) you study, the smarter you will become.

The more (that) we know about it, the more we are assured

Trong ngôi trường đúng theo giả dụ cả nhị vế đều sở hữu thành ngữ it is thì vứt bọn chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc trường hợp cả nhì vế số đông là lớn be thì loại bỏ đi

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

No sooner had we started out for California than it started to rain. (Past)

Một ví dụ làm việc thời hiện thời (will được mang sang sử dụng đến hiện tại)

No sooner will he arrive sầu than he want lớn leave.(Present) Một cấu tạo tương tự cấu trúc này: No sooner ... than ... = Hardly/Scarely ... when Vd: Scarely had they felt in love sầu each other when they got maried.

Lưu ý: No longer ... = not ... anymore = không ... nữa, sử dụng theo cấu trúc: S + no longer + Positive sầu Verb

8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật

lúc đối chiếu giữa trung tâm của 2 con người hoặc 2 đồ vật, chỉ được dùng so sánh rộng kỉm, không được dùng so sánh hàng đầu, mặc dù trong một vài dạng văn uống nói và cả vnạp năng lượng viết vẫn chấp nhận đối chiếu số 1. (Lỗi cơ bản). Trước adj và adv so sánh đề nghị tất cả the, vào câu có thành ngữ of the two + nounthành ngữ có thể mở màn hoặc cuối câu. Of the two shirts, this one is the prettier

9. So sánh bậc nhất

Dùng Lúc đối chiếu 3 người hoặc 3 thiết bị trở lên: Đối với tính từ cùng phó tự nđính dùng đuôi est. Đối cùng với tính từ bỏ và phó trường đoản cú dài cần sử dụng most hoặc least. Đằng trước so sánh yêu cầu bao gồm the. Dùng giới trường đoản cú in với danh từ bỏ số ít.

John is the tallest boy in the family

Dùng giới từ bỏ of cùng với danh từ bỏ số nhiều

Deamãng cầu is the shortest of the three sisters

Sau thành ngữ One of the + đối chiếu số 1 + noun đề xuất bảo vệ chắc hẳn rằng rằngnoun bắt buộc là số nhiều, với hễ trường đoản cú nên phân tách ở số ít.

One of the greademo tennis players in the world is Johnson.

Từ khoá tương quan mang đến tính tự vào tiếng anh: giải pháp dùng tính từ trong tiếng anh, 6 tính tự trong giờ đồng hồ anh, tính tự trong giờ anh là gì, tính trường đoản cú tải trong giờ đồng hồ anh, list tính từ bỏ trong giờ anh, các tính từ vào giờ anh, có mang tính tự vào tiếng anh, vị trí của các tính tự trong giờ đồng hồ anh