Sweet potato là gì

At 291 amino acids long, the precursor khổng lồ HypSys in sweet potato is the longest precursor described.

Bạn đang xem: Sweet potato là gì


Có độ dài lên đến 291 axit amin, chất chi phí thân của HypSy ở củ khoai nghiêm ngọt là chất chi phí thân nhiều năm nhất.
Nơi đó, ông vẫn tìm thấy phần sót lại của ngôi nhà trang bị phá hủy của dân cày, thửa ruộng khoai nghiêm lang bị bỏ hoang sống sát bên.
The larvae feed on Adenostomma viscosus, Bidens species (including Bidens cosmoides), Ipomoea species, Lipochaeta calycosa & sweet potato.
Ấu trùng ăn các loại Adenostomma viscosus, Bidens (bao gồm những loại Bidens cosmoides), Ipomoea, Lipochaeta calycosa cùng sweetpotato.
Nơi đó, ông đã tìm thấy phần còn lại của khu nhà ở tranh con của tín đồ nông dân bị phá hủy, thửa ruộng tdragon khoai lang của bạn nông dân bị bỏ phí làm việc bên cạnh.
The couple grow enough rice & sweet potatoes on their small plot khổng lồ provide food for three months.
In tobacteo, it is processed into two peptides, in petunia inlớn three, & in sweet potato, possibly into lớn six.
Tại cây thuốc lá, HypSy được sinh sản thành 2 peptit, trong khi kia ở cây dạ im thảo cho nên 3 cùng ở củ khoai phong ngọt thì rất có thể là 6.
Sweet potatoes are cultivated throughout tropical & warm temperate regions wherever there is sufficient water to tư vấn their growth.

Xem thêm: Đậu Tằm ( Fava Bean Là Đậu Gì, Đậu Fava Là Gì: Mẹo Trồng Cây Đậu Fava


Ngày nay, khoai phong lang được tdragon rộng rãi trong số Khu Vực nhiệt đới và ôn đới ấm với số lượng nước đầy đủ nhằm cung cấp sự phát triển của nó.
The Spanish Royal Academy says the Spanish word is a hybrid of the Taíno batata (sweet potato) & the Quechua papa (potato).
Học viện Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng tự khoai tây trong tiếng Tây Ban Nha là hòa hợp độc nhất vô nhị của Taino batata (khoai lang) cùng Quechua papage authority (khoai nghiêm tây).
It"s all the shopping, it"s spending hours in the farmer"s market, it"s finding the right foods for her, it"s pureeing sweet potatoes.
Chỉ là đi buôn bán thôi, để nhiều giờ trong ăn uống của fan dân cày, tra cứu món ăn cân xứng mang đến con nhỏ bé, đều củ khoai tây ngọt tinch khiết.
Then they returned lớn the highvelds in the spring and moved towards the west, where sweet potato & Karoo vegetation were abundant.
Sau đó linc dương trsinh hoạt về thảo nguyên núi cao vào mùa xuân, dịch rời về phía tây, vị trí khoai phong lang thuộc thảm thực vật Karoo khá phong phú.
Since then she has worked with Thích Nhất Hạnh establishing first the Sweet Potato community near Paris, then Plum Village Monastery in 1982.
Từ kia cô cộng tác với thầy Thích Nhất Hạnh, Thành lập và hoạt động cộng đồng Khoai vệ Lang (Sweet Potato community) ngay gần Paris, kế tiếp là Tăng đoàn Làng Mai năm 1982.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M