TÌM R ĐỂ CÔNG SUẤT MẠCH NGOÀI CỰC ĐẠI

*

Cho mạch năng lượng điện kín gồm guồnnăng lượng điện gồm suất điện hễ cùng năng lượng điện trnghỉ ngơi trong là E = 12V; r = 2Ω. Mạch không tính tất cả điện trsinh sống R1= 0,5Ω mắc thông liền với cùng một đổi mới trsinh hoạt R2 .

Bạn đang xem: Tìm r để công suất mạch ngoài cực đại

a. Tính R2 để hiệu suất mạch ngoại trừ cực to cùng tính hiệu suất cực đại kia.

b.Tính R2 nhằm hiệu suất trên R2 cực đại với tính công suất cực lớn kia.



a) Công suất mạch ngoài:(P=I^2(R_1+R_2)), mà(I=dfracER_1+R_2+r)

(Rightarrow P= (dfracER_1+R_2+r)^2.(R_1+R_2)), Đặt(x=R_1+R_2)

(Rightarrow P= (dfracEx+r)^2.x=dfracE^2xx^2+2xr+r^2=dfracE^2x+dfracr^2x+2r)

Pmax Lúc mẫu số min, mà(x+dfracr^2xge 2sqrtx.dfracr^2x=2r)(dẫu "=" xảy ra Khi (x=r))

Vậy(P_max=dfracE^24r=18W), khi(R_1+R_2=R )(Rightarrow R_2=1,5Omega)



b. Làm tương tự

Công suất bên trên R2:(P_2=I^2.R_2=(dfracER_1+r+R_2)^2.R_2)

(Rightarrow P_2=dfracE^2.R_2(R_1+r)^2+2.(R_1+r)R_2+R_2^2)

(Rightarrow P_2=dfracE^2dfrac(R_1+r)^2R_2+R_2+2.(R_1+r))

P2 max Khi chủng loại số min, cơ mà theo BĐT cô si ta có:(dfrac(R_1+r)^2R_2+R_2 ge 2(R_1+r)), dấu "=" xảy ra khi:(dfrac(R_1+r)^2R_2=R_2)(Rightarrow R_2=R_1+r=2,5Omega)

(P_2max=dfracE^24(R_1+r)=14,4W)


Một mạch điện kín gồm điện áp nguồn có suất điện rượu cồn 12V cùng điện trsinh hoạt vào 3,2Ω, mạch bên cạnh là 1 trong biến trngơi nghỉ R2 mắc nối tiếp với điện trngơi nghỉ R1=1,3Ω. Tìm quý hiếm của biến hóa trsinh sống nhằm công suất bên trên biến hóa trsống cực đại với tính cực hiếm hiệu suất cực lớn đó.

A. R2 = 3,2Ω, PNmax = 8W. B. R2 = 4,5Ω, PRmax = 8W.

C. R2 = 3,2Ω, PNmax = 11,25W. D. R2 = 4,5Ω, PNmax = 11,25W.


Một mạch năng lượng điện kín đáo bao gồm bộ mối cung cấp gồm suất điện hễ 12V với điện trlàm việc vào 2Ω. Mạch quanh đó gồm năng lượng điện trởR1= 3Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên cùng với trở thành trởR2. thay đổi thay đổi trởR2nhằm công suất tiêu trúc trênR2đạt cực to. Cường độ loại điện mạch thiết yếu lúc đó là

A .2,4A

B. 4,2A

C. 4A

D. 6A


Một mạch năng lượng điện bí mật bao hàm cỗ nguồn bao gồm suất điện đụng 12V và năng lượng điện trở trong 2Ω. Mạch không tính có năng lượng điện trngơi nghỉ R1=3Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với biến chuyển trngơi nghỉ R2. Điều chỉnh thay đổi trởR2nhằm hiệu suất tiêu trúc trênR2đạt cực to. Cường độ mẫu điện mạch chính lúc ấy là

A. 2,4A

B. 4,2A

C. 4A

D. 6A


Đáp án: B

Điện trsinh hoạt mạch ngoài:

*

Cường độ điện ngôi trường vào mạch:

*

Hiệu điện cầm mạch ngoài:

*

Công suất tiêu thú trên R2:

*

Để P2 cực đại thì

*

Suy ra cường độ mẫu điện vào mạch:

*


Cho mạch điện kínhgồm nguồn điện áp có suất năng lượng điện động cùng năng lượng điện trsinh sống vào là E = 12v; r = 2Ω . Mạch bên cạnh tất cả điện trởR1= 0,5Ω mắc thông liền với một biến trởR2.

a. TínhR2. để công suất ở mạch xung quanh cực lớn và tính hiệu suất cực lớn kia.

b. Tính R2 đẻ năng suất bên trên R2 cực lớn cùng tính hiệu suất cực đại đó

 


Mạch điện bí mật bao gồm nguồn điện có suất năng lượng điện hễ trăng tròn V với năng lượng điện trlàm việc trong 4Ω. Mạch không tính bao gồm nhì điện trởR1=5Ωvà thay đổi trởR2mắc thông suốt nhau. Để năng suất tiêu thụ trênR2đạt cực lớn thì cực hiếm củaR2bằng:

A.9Ω

B.209Ω

C.103Ω

D.

Xem thêm: Vận Chuyển Container Lạnh Là Gì ? Vận Chuyển Loại Hàng Hóa Nào?


Mạch năng lượng điện bí mật bao gồm nguồn tích điện bao gồm suất năng lượng điện đụng 20 V và điện trngơi nghỉ vào 4Ω. Mạch bên cạnh bao gồm nhì năng lượng điện trởR1=5Ωcùng biến đổi trởR2mắc thông suốt nhau. Để năng suất tiêu thú trênR2đạt cực to thì cực hiếm củaR2bằng:

A.9Ω

B.209Ω

C.103Ω

D.2Ω


Mạch năng lượng điện bí mật gồm nguồn điện áp bao gồm suất năng lượng điện đụng 20 V và điện trngơi nghỉ vào 4Ω. Mạch không tính bao gồm hai năng lượng điện trởR1=5Ωvà phát triển thành trởR2mắc nối liền nhau. Để công suất tiêu thụ trênR2đạt cực đại thì giá trị củaR2bằng:

A. 9Ω

B. 20/9Ω

C. 10/3Ω

D. 2Ω


Mạch năng lượng điện một chiều bao gồm nguồn tích điện tất cả E = 12 V, r = 0,1 Ω. Mạch ko kể gồmR1= 1,1 Ω với biến trởR2mắc nối tiếp. Điều chỉnhR2nhằm hiệu suất tiêu thụ trênR2đạt cực đại, lúc ấy năng lượng điện trởR2bằng

A. 1,2 Ω

B. 4 Ω

C. 1,1 Ω

D. 0,1 Ω


Mạch năng lượng điện kín có nguồn điện có suất năng lượng điện cồn đôi mươi V và điện trsinh sống vào 4 Ω. Mạch quanh đó gồm nhị điện trởR1= 5 Ω cùng biến trởR2mắc song song nhau. Để hiệu suất tiêu thụ trênR2cực đại thì cực hiếm củaR2bằng

A. 2 Ω.

B.10/3 Ω.

C. 3 Ω.

D.20/9 Ω.


Đáp án D

+ Điện trở tương tự mạch ngoài

R12=R1R2R1+R2=5R2R2+5 Ω

+ Điện áp nhì đầu đoạn mạch chđọng nhì năng lượng điện trở

U12=I12R12=ξR12+rR12=100R9R2+209.

=> Công suất tiêu thú trênR2:P2=U2R2=100292(R2+209R2)2→P2ma xkhiR2=209Ω